Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onderstaand leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerken persoonsgegevens

De Volvo 850 Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en voertuiggegevens. Deze informatie hangt samen met het lidmaatschap van onze vereniging. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen van de contributie en/of deelname aan evenementen, het toesturen van het clubblad alsook voor het verzenden van e-mailberichten en om u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat delen wij met anderen

Volvo 850 Club Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (toezenden van clubblad of eventuele andere clubuitgaven) of wanneer zij dat wettelijk verplicht is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Volvo 850 Club Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

Volvo 850 Club Nederland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Volvo 850 Club Nederland gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en het website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Volvo 850 Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@volvo850club.nl.